Elevteamet komvux

Elevteamet komvux är för dig som läst gymnasieskolans introduktionsprogram Språkintroduktion och som vill fortsätta dina studier på komvux.

Elevteamets film

Vem kan kontakta Elevteamet?

Du kan kontakta Elevteamet om du läst gymnasieskolans introduktionsprogram Språkintroduktion och är folkbokförd i Stockholms kommun.

Handledning på lätt svenska och modersmål

Kontakta Elevteamet för att få vägledning när du vill börja studera. Under dina studier kan du få studiehandledning på lätt svenska och på sex andra språk:

  • engelska
  • tigrinska 
  • arabiska
  • persiska
  • dari.

Du kan prata med Elevteamet om dina studier eller om du vill veta vilka utbildningar du kan söka. Du kan även prata med Elevteamet om du inte mår bra eller om du har det jobbigt i skolan.

Hos oss finns

  • studievägledare som kan stötta dig med vägledning mot studier och tillsammans med dig ta fram din individuella studieplan
  • studiehandledare som visar olika studietekniker
  • kurator som du kan kontakta för samtal, rådgivning och samhällsinformation.

Vi som arbetar på Elevteamet komvux

Barbro Bengtsson, studie-och yrkesvägledare
Telefon: 08-508 870 49

Haleh Torabi, studiehandledare, persiska och dari
Telefon: 08-508 870 50

Maryam Akbari, studiehandledare, dari
Telefon: 08-508 889 56

Sami Hindi, studiehandledare, arabiska
Telefon: 08-508 889 54

Laleh Jafarneiad, kurator
Telefon: 08-508 870 51

Nesrin Nylund, projektledare
Telefon: 08-508 355 57

Uppdaterad