Elevteamet komvux

Elevteamet komvux är ett flerspråkigt team för dig som läst gymnasieskolans språkintroduktionsprogram och vill fortsätta dina studier på komvux.

Elevteamets film

Vem kan kontakta Elevteamet?

Elevteamet finns till för dig som fyllt 20 år, läst språkintroduktion, är folkbokförd i Stockholms stad och vill studera på komvux. Vi i Elevteamet träffar gärna dig om du vill veta vilka utbildningar du kan söka och vilket stöd du kan få för att klara din nya utbildning.

Stöd på modersmål och lätt svenska

Elevteamet kan ge dig stöd på flera olika språk och på lätt svenska.

Du kan få stöd av kurator vid kontakt med andra instanser, enskilt samtal vid behov och vägledning med finansieringsfrågor.

Studiehandledarna handleder dig i studierna för att du ska få betyg och klara utbildningen. Studiehandledarna kan flera språk.

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) skriver en individuell studieplan tillsammans med dig som är en planering för studierna på komvux. Du kan också vända dig till SYV om du har frågor om studiemedel (CSN).

Vi som arbetar i Elevteamet talar

  • svenska
  • engelska
  • arabiska
  • persiska
  • dari
  • turkiska
  • somaliska.

Vill du veta mer?

Kontakta: elevteamet.komvux@edu.stockholm.se
Adress: Rosenlundsgatan 52, gatuplan

Barbro Bengtsson, studie-och yrkesvägledare
Telefon: 08-508 870 49

Haleh Torabi, studiehandledare persiska-dari
Telefon:
08-508 870 50

Sami Hindi, studiehandledare arabiska
Telefon:
08-508 889 54

Laila Abukar Mohamed, studiehandledare somaliska
Telefon: 08-508 870 72

Laleh Jafarneiad, kurator
Telefon:
08-508 870 51

Nesrin Nylund, projektledare
Telefon: 08-508 355 57

Uppdaterad