Man får hjälp vid datorn av en studievägledare

Stöd inför och under dina studier

Du som är i behov av stöd ska ha samma möjligheter som alla andra att klara din utbildning. Du kan få stöd både inför och under studier.

Du har rätt till stöd och anpassningar

  • Skolan ansvarar för att du ska få stöd och anpassningar under hela din studietid.  
  • Om du vill ha hjälp med att planera dina studier kopplat till de behov du har  - kontakta studievägledarna på Vuxenutbildningscentrum support.vux.amf@edu.stockholm.se.
  • Om du vill veta mer om hur skolan arbetar med stöd och anpassningar, kontakta respektive skola. Kontaktuppgifter till skolorna hittar du via knappen längre ner.
  • Prata med din lärare i samband med kursstart. Diskutera tillsammans om vad som behövs för att dina studier ska gå så bra som möjligt.

Grundläggande kurser med specialpedagogiskt stöd

Kurserna i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik ges på Åsö vuxengymnasium och vänder sig till dig som har svårigheter när det gäller studier. Det kan handla om att

  • du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • du har svårt att koncentrera dig 
  • du har svårt att komma igång/avsluta uppgifter
  • du har bristande baskunskaper.

Elevteamet – stöd för dig som gått språkintroduktionsprogrammet

Elevteamet stöttar dig som gått språkintroduktionsprogrammet på gymnasieskolan, och nu ska fortsätta studera på komvux.

Komvux Rosenlund - anpassad undervisning

På Komvux Rosenlund hittar du stora delar av Stockholm stads anpassade undervisningsformer inom vuxenutbildning. Vi erbjuder anpassad undervisning av sfi och Komvux som särskild utbildning. Vi erbjuder även yrkesutbildningar med sfi inom transport och parkskötsel.

Uppdaterad