Man får hjälp vid datorn av en studievägledare

Stöd inför och under dina studier

Du kan få stöd inför eller under dina studier om du till exempel har en funktionsvariation eller en livssituation som gör det svårt för dig att klara av dina studier.

Du som är i behov av särskilt stöd ska ha samma möjligheter som alla andra att klara din utbildning. Du har rätt till stöd och hjälpmedel.

Studieteamet

Studieteamet kan hjälpa dig med studieplanering, se vilket stöd du behöver för att studera, låna ut hjälpmedel för studierna och samtalsstöd. I teamet arbetar studie- och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog, arbetsterapeut och psykolog.

Elevteamet

Elevteamet stöttar dig som gått språkintroduktionsprogrammet på gymnasieskolan, och nu ska fortsätta studera på komvux.

Lärvux

Lärvux är en vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter beroende på intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), förvärvad hjärnskada eller autism. För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk.

Uppdaterad