Man får hjälp vid datorn av en studievägledare

Stöd inför och under dina studier

Du som är i behov av stöd ska ha samma möjligheter som alla andra att klara din utbildning. Du kan få stöd både inför och under studier.

Du har rätt till stöd och anpassningar

  • Skolan ansvarar för att du ska få stöd och anpassningar under hela din studietid.  
  • Om du vill veta mer om stöd inför din studiestart, kontakta respektive skola. Kontaktuppgifter till skolorna hittar du via knappen längre ner.
  • Prata med din lärare i samband med kursstart. Diskutera tillsammans om vad som behövs för att dina studier ska gå så bra som möjligt.

Grundläggande kurser med specialpedagogiskt stöd

Kurserna i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik ges på Åsö vuxengymnasium och vänder sig till dig som har svårigheter när det gäller studier. Det kan handla om att

  • du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • du har svårt att koncentrera dig 
  • du har svårt att komma igång/avsluta uppgifter
  • du har bristande baskunskaper.

Studieteamet – vuxenutbildningens centrala elevhälsa

Studieteamet är vuxenutbildningens centrala elevhälsa. Hör av dig om du är i behov av stödinsatser inför studiestarten på komvux.

Elevteamet – stöd för dig som gått språkintroduktionsprogrammet

Elevteamet stöttar dig som gått språkintroduktionsprogrammet på gymnasieskolan, och nu ska fortsätta studera på komvux.

Lärvux – komvux som särskild utbildning

Lärvux är en vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter beroende på intellektuell funktionsnedsättning  eller en förvärvad hjärnskada. För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk.

Uppdaterad