Testa dina kunskaper i matematik genom ett diagnostiskt prov

Genom att göra ett diagnostiskt prov innan du startar en kurs i matematik får du möjlighet att repetera och fräscha upp dina kunskaper.

Beroende på vilken kurs du valt eller väljer, kommer du att få ett mejl där du erbjuds möjligheten att genomföra ett diagnostiskt prov innan kursen startar. Mejlet skickas från Meliometrics, det företag som Stockholms stad samarbetar med kring proven.

Genom att göra provet får du en möjlighet att repetera och fräscha upp gamla kunskaper i matematik. Det kan ge dig en uppfattning om vilka matematikområden du har lättare för och vilka du kan behöva träna mer på samt om du är tillräckligt förberedd inför kursen. Provet gör du på distans via en dator, det tar ungefär en timme att göra.

Provet ger inga individuella resultat, men din lärare kommer att få testresultatet för din klass. Med hjälp av testresultatet kommer läraren att kunna anpassa undervisningen för din klass så att ni får bästa möjliga stöd under kursen.

Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar om provet. Om du undrar någonting övrigt kring provet är du välkommen att höra av dig till Lena Karlthun, telefon 08-508 35 423.

Information om behandling av personuppgifter

I samband med att du ansöker och antas till vuxenutbildningen i Stockholms stad behandlar vi dina personuppgifter. Beroende på vilken kurs du blir antagen till lämnas dina uppgifter också vidare till Meliometrics, som inför studier i matematik tillhandahåller ett diagnostiskt prov.

Vanliga frågor och svar

Provet kan ses som en kartläggning av dina aktuella kunskaper i matematik.

Du kommer att få ett mejl från Meliometrics, företaget som Stockholms stad samarbetar med kring proven. Mailet innehåller länk till provet samt information om hur provet fungerar. Du gör provet på dator när det passar dig.

Genom att göra provet får du en möjlighet att fräscha upp och repetera gamla kunskaper i matematik. Det kan ge dig en uppfattning om vilka matematikområden du har lättare för och vilka du kanske behöver träna mer på.

På vuxenutbildningens webbsida ”Förbered och planera dina studier i matematik” hittar du olika stödtjänster, bland annat för repetition.

Provet ger inga individuella resultat. Din lärare kommer att få ett samlat resultat för din klass för att kunna anpassa undervisningen så att ni får bästa möjliga stöd under kursen.

Nej

Både lättare och svårare uppgifter kan förekomma.

Provet innehåller uppgifter från matematikområdena aritmetik, algebra, geometri, procent, sannolikhet/statistik och funktioner.

Provet tar ungefär en timme. Alla kanske inte hinner eller kan göra alla uppgifter. Ta den tid du behöver till de uppgifter du gör, även om du inte hinner svara på allt.

Du får ha kladdpapper och penna. Miniräknare och formelsamlingar finns online i provet.

Nej, när du väl startat provet kan du inte pausa.

Nej. Du måste göra uppgifterna i den ordning som de kommer på provet och kan inte gå tillbaka till en tidigare uppgift och ändra ditt svar.

Om du inte kan lösa en uppgift kan du antingen välja det svarsalternativ du tror mest på eller välja svarsalternativet ”Vet ej”.

Nej. Länken fungerar bara en gång. När du har påbörjat provet kommer du inte att kunna pausa eller starta om det.

I det mejl du får av Meliometrics, företaget som Stockholms stad samarbetar med kring proven, får du mer information om provet och hur lång tid länken fungerar.

Uppdaterad