Förbered och planera dina studier i matematik

Vi vill att du lyckas med dina matematikstudier därför har vi här samlat information och stödtjänster till dig

Det är fler elever som hoppar av sina kurser eller som inte får godkända betyg i matte än i något annat ämne.

För att du ska ha bra förutsättningar att lyckas med dina matematikstudier är det viktigt att du:

  • Startar på rätt kurs utifrån dina aktuella kunskaper i matematik. Kanske har du glömt en del och måste börja på en lägre kurs eller nivå än den du tänkt från början. Tänk på att det kan bli svårt att genomföra kursen om du har kunskapsluckor i någon eller några delar av kursinnehållet.
  • Välj en rimlig studietakt. Var realistisk och tänk igenom hur mycket tid du har möjlighet att lägga ner på studier varje vecka. Ibland kan det vara ett bättre val att välja en långsammare studietakt för att öka möjligheterna att kunna slutföra kursen med godkänt betyg.
  • Välj en studieform som passar dig. Klassrumsundervisning kan hjälpa dig att få struktur och rutiner, distansundervisning kräver studievana, planering och självdisciplin.
  • Oavsett om du studerar i klassrum eller distans – planera dina studier. Gör ett veckoschema för självstudier och planera in dina studiepass.
  • Ha regelbunden kontakt med din lärare. Kontrollera att du hänger med och inte börjar halka efter.
  • Ha kontakt med andra i klassen. Arbeta och diskutera tillsammans med frågor och problemlösning. Det gör studierna roligare.

Innan du söker 

Kontrollera dina aktuella kunskaper och repetera innan du söker. Det finns olika tjänster som kan vara till hjälp för att kontrollera aktuella kunskaper och där du kan öva och repetera matematik. Här har vi samlat länkar till olika webbsidor där du kan träna och testa dina kunskaper.

Repetera matematik

Matteboken.se är ett online-verktyg där du kan kontrollera dina aktuella kunskaper och repetera matematik alla nivåer. Här hittar du teori, videolektioner och räkneövningar för all matematik, både på grund- och gymnasienivå. Det finns även en version på arabiska.

Pluggknep kan hjälpa dig när du kör fast med en uppgift.

På Pluggakuten.se kan du diskutera lösningar på alla frågor som kan tänkas dyka upp när du pluggar. Här kan du ställa frågor, diskutera och hjälpa andra i alla ämnen och kurser.

Webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6-9 och tre språk för gymnasienivå. Här hittar du övningar, förklaringar och instruktionsfilmer.

Matematikbegrepp på 22 olika språk - grundläggande nivå

På Skolverkets webbplats finns det information om matematikbegrepp på 22 olika språk.

Mer stöd

Matteboken.se är ett online-verktyg där du kan kontrollera dina aktuella kunskaper och repetera matematik alla nivåer. Här hittar du teori, videolektioner och räkneövningar för all matematik, både på grund- och gymnasienivå. Det finns även en version på arabiska.

Pluggknep kan hjälpa dig när du kör fast med en uppgift.

På Pluggakuten.se kan du diskutera lösningar på alla frågor som kan tänkas dyka upp när du pluggar. Här kan du ställa frågor, diskutera och hjälpa andra i alla ämnen och kurser.

Mer stöd

Matteboken.se är ett online-verktyg där du kan kontrollera dina aktuella kunskaper och repetera matematik alla nivåer. Här hittar du teori, videolektioner och räkneövningar för all matematik, både på grund- och gymnasienivå. Det finns även en version på arabiska.

Pluggknep kan hjälpa dig när du kör fast med en uppgift.

På Pluggakuten.se kan du diskutera lösningar på alla frågor som kan tänkas dyka upp när du pluggar. Här kan du ställa frågor, diskutera och hjälpa andra i alla ämnen och kurser.

Mer stöd 

Studieform och studietakt

Här kan du se hur många poäng de olika kurserna i matematik har:

Matematik grundläggande kurser:

  • Delkurs 1 och delkurs 2: 100 poäng vardera
  • Delkurs 3 och delkurs 4: 200 poäng vardera

Matematik gymnasiala kurser:

  • Matematik, samtliga kurser, matematik 1-5, har alla 100 poäng vardera

Mattecoach

Om du kör fast eller behöver hjälp inför eller under studier, inför prov eller läxor kan du ta hjälp av en Mattecoach på nätet. Det är en chattjänst som är öppen på kvällstid måndag till torsdag.

Du kan vända dig till coacherna om du har frågor eller behöver hjälp med specifika matteproblem på grundläggande eller gymnasial nivå. 

Uppdaterad