Gör ett prov som kartlägger dina aktuella kunskaper i matematik

Genom att göra ett prov som kartlägger dina aktuella kunskaper i matematik kan du få en uppfattning om hur väl förberedd du är för kursen.

Beroende på vilken kurs du valt eller väljer, kommer du att få möjlighet att genomföra ett prov. Länk till provet skickas från Meliometrics, det företag som Stockholms stad samarbetar med kring provet.

Genom att göra provet kan du få en uppfattning om ifall du är tillräckligt förberedd inför kursen. Provet gör du på distans via en dator, det tar ungefär en timme att göra.

Ditt provresultat kommer att presenteras som ”antal besvarade frågor” samt ”hur många av dessa som besvarats korrekt”. Din lärare kommer inte att få ditt individuella provresultat, däremot en summering av provresultatet för din klass.

Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar om provet. Om du undrar någonting övrigt kring provet är du välkommen att höra av dig till Lena Karlthun.

Telefon: 08-508 35 423

Information om behandling av personuppgifter

I samband med att du ansöker och antas till vuxenutbildningen i Stockholms stad behandlar vi dina personuppgifter. Beroende på vilken kurs du blir antagen till lämnas dina uppgifter också vidare till Meliometrics, som inför studier i matematik tillhandahåller ett prov.

Vanliga frågor och svar

Provet kan ses som en kartläggning av dina aktuella kunskaper i matematik.

Du kommer att få ett mejl från Meliometrics, företaget som Stockholms stad samarbetar med kring proven. Mejlet innehåller länk till provet samt information om hur provet fungerar. Du gör provet på dator när det passar dig.

Genom att göra provet kan du få en uppfattning om ifall du är tillräckligt förberedd inför kursen. Eftersom uppgifterna slumpas fram och skiljer sig mellan varje provtillfälle, får du en bättre bild av dina kunskaper genom att göra provet vid två tillfällen.

På vuxenutbildningens webbsida ”Förbered och planera dina studier i matematik” hittar du olika stödtjänster, bland annat för repetition.

Ditt provsvar visas endast på din bildskärm. Om du vill spara resultatet behöver du därför spara en skärmbild eller fotografera av skärmen med din mobiltelefon. Din lärare kommer inte att få ditt individuella provresultat, däremot en summering av provresultatet för din klass.

Nej

Både lättare och svårare uppgifter kan förekomma.

Provet innehåller uppgifter från olika kursnivåer och matematikområden (aritmetik, algebra, geometri, procent, sannolikhet/statistik och funktioner). Frågorna väljs ut slumpmässigt.

Provet tar ungefär en timme. Alla kanske inte hinner eller kan göra alla uppgifter. Ta den tid du behöver till de uppgifter du gör, även om du inte hinner svara på allt.

Du får ha kladdpapper och penna. Miniräknare och formelsamlingar finns online i provet.

Nej, när du väl startat provet kan du inte pausa.

Nej. Du måste göra uppgifterna i den ordning som de kommer på provet och kan inte gå tillbaka till en tidigare uppgift och ändra ditt svar.

Om du inte kan lösa en uppgift kan du antingen välja det svarsalternativ du tror mest på eller välja svarsalternativet ”Vet ej”.

Nej. Länken fungerar bara en gång. När du har påbörjat provet kommer du inte att kunna pausa eller starta om det.

I de mejl du får av Meliometrics, företaget som Stockholms stad samarbetar med kring proven, får du mer information om provet och hur lång tid länken fungerar.

Uppdaterad