VVS-montör

VVS-montörer är tekniska problemlösare som ser till att fastigheter har fungerande värme- och sanitetssystem.

VVS-montörer arbetar med installation, service och underhåll av rör och annan utrustning för värme och sanitet i alla typer av fastigheter. Det kan vara i bostäder, kontor och på sjukhus.

Läs mer och se en film om jobbet som larm- och säkerhetstekniker på Arbetsförmedlingens webbplats.

Komvuxutbildning till VVS-montör

Förkunskaper och upplägg

  • Lägst grundskolekompetens. För att kunna avlägga branschprov krävs att du har godkänt i matematik 1, engelska 5 samt svenska 1 eller svenska som andraspråk eller motsvarande.
  • Utbildningen ges i klassrum heltid.
  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
  • Utbildningen tar 75 veckor där teori, projektarbete, grupparbete och självstudier varvas med praktiska moment.

En VVS-montör arbetar med att montera rör och system som gör att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. Det är inte bara i bostäder en VVS-montör arbetar utan även i sjukhus, affärshus, kontor och andra byggnader.

Som VVS-montör kan du arbeta med service, med ombyggnad och på nybygge. Om du jobbar med service har du en servicebil med de verktyg och delar som du behöver för att utföra jobbet. En VVS-montör som jobbar med service är oftast ensam på arbetsplatsen, till skillnad från de VVS-montörer som jobbar på ett bygge.

Förutom att montera rör installerar en VVS-montör värmepumpar och elpannor, solvärme, varmvattenberedare, element och det som ingår i ett badrum så som toalettstol, badkar och handfat.

Uppdaterad