Nätverkstekniker

Nätverkstekniker sköter den tekniska infrastrukturen på företag och organisationer.

Nätverkstekniker arbetar med den tekniska infrastrukturen på företag och organisationer. Infrastrukturen för kommunikation på ett företag utgörs av telefoni, webblösningar och datorer som är sammankopplade med varandra i ett nätverk. För att nätverket ska fungera krävs kommunikationslänkar. Länkarnas funktion utvecklas och underhålls av nätverkstekniker.

Läs mer och se en film om jobbet som nätverkstekniker på Arbetsförmedlingens webbplats.

I den här utbildningen lär du dig att arbeta med teknisk support och närliggande tjänster och produkter som installation, drift, konsultverksamhet, kvalitetssäkring och helpdesksystem.

Efter utbildningen kan du till exempel jobba som nätverkstekniker, systemtekniker och supporttekniker. Som nätverkstekniker kan du arbeta med underhåll och felsökning av nuvarande och framtida nätverkstyper. Du kommer att ansvarar för installation, underhåll och uppgradering av hård- och mjukvara så att gemensamma resurser alltid är tillgängliga för alla behöriga datoranvändare. åtkomst till lokala resurser och resurser som finns på internet.

Uppdaterad