Larm- och säkerhetstekniker

Larm- och säkerhetstekniker arbetar med att montera brandlarm, inbrottslarm, kamerabevaknings- och passersystem samt annan säkerhetsutrustning.

I arbetet ingår att installera, driftsätta, programmera och utföra servicearbeten i systemen. Larm- och säkerhetsteknikern utbildar också de som ska använda systemen. Pedagogisk förmåga och servicekänsla är därmed viktigt i arbetet.

Läs mer och se en film om jobbet som larm- och säkerhetstekniker på Arbetsförmedlingens webbplats.

Förkunskaper och upplägg

  • Grundskola, svenska eller Svenska som andraspråk eller motsvarande.
  • Utbildningen ges i klassrum heltid.
  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
  • Utbildningen tar mellan 53 och 71 veckor där teori, projektarbete, grupparbete och självstudier varvas med praktiska moment.

Innehåll i utbildningen

Utbildningens mål är att inom El- och energiprogrammet utbilda med inriktningen mot larmteknik. Du får först grundläggande kunskap i datorteknik, nätverksteknik, elteknik, elektromekanik och CAD för att sedan fördjupa dig inom säkerhetssystem i olika miljöer.

Du får lära dig att installera, programmera, underhålla, reparera, dokumentera och driftsätta olika säkerhetssystem. Till exempel passersystem, CCTV-system, inbrottslarm och brandlarm.

Efter utbildningen kan du jobba som larmtekniker hos larmföretag eller elinstallationsföretag, utbildning lämpar sig även för blivande tekniska säljare inom området.

Uppdaterad