Installationselektriker

Installationselektriker arbetar med att göra installationer i olika typer av byggnader. Dra ledningar, montera elcentraler och sätta upp strömbrytare är exempel på vanliga arbetsuppgifter.

Arbetet med kunden kan vara kreativt, då elektrikern ofta är delaktig i att hitta en modern, lokalanpassad och snygg helhetslösning för installationen som efterfrågas.

Läs mer och se en film om jobbet som installationselektriker på Arbetsförmedlingens webbplats.

Förkunskaper och upplägg

  • Grundskola (Svenska eller Svenska som andraspråk eller motsvarande).
  • Du gör din utbildning i klassrum på heltid.Utbildningen tar mellan 66 och 70 veckor.
  • Teori, projektarbete, grupparbete och självstudier varvas med praktiska moment.
  • Under utbildningen kommer du att vara ute på praktik (APL) i minst åtta veckor. 

Innehåll i utbildningen

Du får lära dig att installera, underhålla, reparera och driftsätta elanläggningar. Som elektriker arbetar du med att dra kablar och ledningar, installera elektrisk utrustning och montera elcentraler och belysning i nya eller befintliga byggnader.

Som installationselektriker kan du arbeta inom många olika branscher med de flesta installationselektriker anställs inom auktoriserade elinstallationsföretag.

Uppdaterad