Fastighetsskötare

Fastighetsskötare ser till både yttre och inre delar av fastigheter samt löser lättare problem.

Fastighetsskötare arbetar främst med inre och yttre skötsel av fastigheten. Att vara serviceinriktad och en god problemlösare är viktiga egenskaper för en fastighetsskötare, liksom kompetens inom VVS, el eller snickeri.

Läs mer och se en film om jobbet som fastighetsskötare på Arbetsförmedlingens webbplats.

Komvuxutbildning till fastighetsskötare

Förkunskaper och upplägg

  • Grundskola, svenska eller Svenska som andraspråk eller motsvarande.
  • Utbildningen ges i klassrum på heltid.
  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
  • Utbildningen tar 65 veckor där teori, projektarbete, grupparbete och självstudier varvas med praktiska moment.

Innehåll i utbildningen

Utbildningen inriktas på specifika kunskaper för fastighetsskötaryrket, som exempelvis yttre underhåll. Fastighetsskötarrollen omfattar idag ofta främst yttre underhåll, men beroende på var du arbetar behöver det inte vara så.

Dagens fastighetsskötare kan fortfarande få göra lite av varje, och du behöver grundläggande kunskaper inom en rad områden såsom VVS, styr- och regler, ritningsläsning mm. Fastighetsskötaren ska kunna ”lite om mycket” i och kring de byggnader och den mark som ska skötas. Mycket av arbetet består av löpande underhåll, mindre reparationer och tillsyn.

Uppdaterad