Elev skriver på dator
Foto: Jörgen Wiklund

Prövning

Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan du göra en prövning hos några av våra komvuxskolor. En prövning ger dig möjligheten att få ett betyg.

Du kan även göra en prövning för att höja ditt betyg på en kurs du läst. I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller kurs.

En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs för att sedan göra en prövning. En prövning är ofta ett skriftligt och ett muntligt prov i ämnet. Du blir bedömd utifrån kunskapskraven i kursplanen för ämnet. När du gjort prövningen får du ett betyg.

Här nedan finns en förteckning över inplanerade prövningstillfällen på olika skolor.

Om du vill göra en prövning i ett ämne på en skola som inte finns med i listan nedan kan du ta kontakt med skolan. Längst ner på den här sidan hittar du kontaktuppgifter till alla skolor.

På skolornas webbplatser finns mer information om

  • prövning
  • vilka kurser som de erbjuder prövningar i
  • vilka datum som prövningarna ges
  • hur du gör för att anmäla dig.

Rutin och datum för anmälan och prövningsdag

Datum för anmälan: Öppnar onsdag den 23 mars 2022 klockan 10.00

Prövningsdag: Fredag den 8 april och fredag den 20 maj 2022

Anmälan

Du anmäler sig på ABF Stockholm Komvux webbplats

Datum för anmälan: Öppnar onsdag den 23 mars 2022 klockan 10.00

Prövningsdag: Onsdag den 6 april eller måndag den 11 april.

Anmälan

Du anmäler sig på ABF Stockholm Komvux webbplats

Datum för anmälan: Vecka 17, 2022

Prövningsdag: Vecka 25, 2022

Anmälan

Du anmäler sig på Astars webbplats.

Bygg och anläggning

Prövningsdag: 20 maj - 17 juni , 2022

Datum för anmälan: Senast 29 april, 2022

Anmälan

Du anmäler sig på Bergstrands webbplats.

Bergstrands webbplats

Datum för anmälan: Anmälan öppnar onsdagen den 9 mars 2022 klockan 10.00

Prövningsdag: 4 maj 2022 klockan 10.00 

Anmälan

Du anmäler sig på Hermods webbplats.

Datum för anmälan: Anmälan öppnar tisdagen den 8 mars 2022 klockan 10:00

Prövningsdag: Prövningen pågår mellan den 11 april och den 24 april 2022

Anmälan

Du anmäler dig på Jensen komvux webbplats.

 

Datum för anmälan: 4 mars 2022

Prövningsdag: 1 april 2022 klockan 09.00–14.00

Anmälan

Klockan 09.00 i vår reception på Götalandsvägen 242. Först till kvarn! 

Datum för anmälan: Snarast

Prövningsstart: Måndag den 11 april 2022

Provdatum: Onsdag den 27 april 2022 

Anmälan

Du anmäler dig på NTI-skolans webbplats.

Datum för anmälan: Anmäl dig senast söndag 27 mars 2022

Prövningsdag: Onsdag 27 april 2022

Anmälan

Du anmäler sig på Veldi Kompetens webbplats.

Vanliga frågor och svar om prövningar

En prövning innebär att du bedöms och betygssätts på en hel kurs. Du kan till exempel göra en prövning om du har goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg eller om du vill höja ditt betyg i en kurs. Du får information från skolan du anmält dig till om hur prövningen är upplagd och vilka moment som ingår.

Nej! Du läser in hela kursen på egen hand. Det ingår ingen undervisning eller lärarhandledning inför prövningen.

Du kan inte boka samtal för studieplanering inför prövningar. Om du är osäker på hur många prövningar du skulle behöva göra för att komma upp i önskat meritvärde kan du använda dig av räknehjälpen på antagning.se. Välj den skolform som stämmer överens med ditt betygsdokument och fyll i dina betyg i räknehjälpen så räknas ditt jämförelsetal ut.

I kursen eller kurserna du vill pröva kan du testa att höja till det betyg du tror att du skulle kunna få på prövningen, så ser du hur jämförelsetalet förändras. Du lägger själv till eventuella meritpoäng och får på så sätt fram meritvärdet. 

Kontakta skolan där du är anmäld till prövning för att få rekommendation på kurslitteratur.

Kontakta aktuell skola, du anmäler dig till prövningen på den skola som erbjuder den kurs du vill göra prövning i. 

Att göra en prövning kostar 500 kronor per kurs. Om du har läst en kurs på komvux och fått betyg F är det gratis att göra en prövning i kursen.

Mellan den 17 juli 2021 och den 31 december 2022 har du som fick examensbevis eller slutbevis under 2020-2022 sänkt avgift. Kostnaden under denna period är 150 kronor per prövning. Den tillfälligt sänkta avgiften gäller för ett prövningstillfälle per kurs.

Nej, det är inte möjligt att få studiemedel från CSN för att göra en prövning.

Beroende på vilken dag och tid prövningen är för respektive kurs så kan du göra fler prövningar så vida de inte krockar.

Du beställer betyget från skolan där du genomförde prövningen.

Uppdaterad