Foto: Jörgen Wiklund

Prövning

Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan du göra en prövning hos några av våra komvuxskolor. En prövning ger dig möjligheten att få ett betyg.

På grund av spridningen av coronaviruset gör vi inga prövningar

För att underlätta för dig som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021. 

Om prövningar på regeringens webbplats

Du kan även göra en prövning för att höja ditt betyg på en kurs du läst. I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller kurs.

En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs för att sedan göra en prövning. En prövning är ofta ett skriftligt och ett muntligt prov i ämnet. Du blir bedömd utifrån kunskapskraven i kursplanen för ämnet. När du gjort prövningen får du ett betyg.

På skolornas webbplatser finns mer information om

  • prövning
  • vilka kurser som de erbjuder prövningar i
  • vilka datum som prövningarna ges
  • hur du gör för att anmäla dig.

Du anmäler dig till prövningen på en skola som erbjuder den kurs du vill göra prövning i.

Skolornas webbplatser

Uppdaterad