Foto: Jörgen Wiklund

Prövning

Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning. Du kan även göra en prövning för att höja ditt betyg på en kurs du läst.

Saknar du betyg eller vill höja ditt betyg i en viss gymnasiekurs kan du göra en prövning hos någon av våra komvuxskolor. I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller kurs.

Du anmäler dig till prövningen på en skola som erbjuder den kurs du vill göra prövning i.

En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs för att sedan göra en prövning. En prövning är ofta ett skriftligt och ett muntligt prov i ämnet. Du blir bedömd utifrån kunskapskraven i kursplanen för ämnet. När du gjort prövningen får du ett betyg.

På skolornas webbplatser finns mer information om

  • prövning
  • vilka kurser som de erbjuder prövningar i
  • vilka datum som prövningarna ges
  • rutiner för anmälan.

Skolornas webbplatser

Uppdaterad