Gymnasieexamen från komvux

Välkommen till komvux om du vill läsa till en gymnasieexamen.

En gymnasieexamen är antingen en

  • yrkesexamen
    eller en
  • högskoleförberedande examen.

Har du läst på gymnasienivå tidigare, men inte fått en gymnasieexamen, kan du komplettera de kurser du redan läst med nya kurser. På så sätt kan du sätta ihop en examen.

Du som inte har läst på gymnasiet har självklart också möjlighet att läsa till en gymnasieexamen.

Yrkesexamen eller högskoleförberedande examen

På komvux finns 18 olika program som ger gymnasieexamen

  • 12 av dem ger yrkesexamen
  • 6 ger högskoleförberedande examen.

Gymnasiearbete ingår i examen

I en gymnasieexamen ingår ett gymnasiearbete. Det är en uppgift på 100 gymnasiepoäng. Gymnasiearbetet ska vara inriktat mot det program som din examen ska motsvara.

Kontakta en studievägledare för mer information om gymnasieexamen, och gymnasiearbeten.

Kurser bytte namn 2012

Kurserna på gymnasienivå fick nya namn 2012. Vissa kurser fick också nya poäng, och några kurser byttes ut helt. 

På skolverkets webbplats kan du hitta Motsvarandelistan - information om vilka gamla kurser som motsvarar nya kurser.

Uppdaterad