Person med kursböcker

Gymnasieexamen från komvux

Välkommen till komvux om du vill läsa till en gymnasieexamen.

En gymnasieexamen är antingen en

  • yrkesexamen
    eller en
  • högskoleförberedande examen.

Har du läst på gymnasienivå tidigare, men inte fått en gymnasieexamen, kan du komplettera de kurser du redan läst med nya kurser. På så sätt kan du sätta ihop en examen.

Du som inte har läst på gymnasiet har självklart också möjlighet att läsa till en gymnasieexamen.

Yrkesexamen eller högskoleförberedande examen

På komvux finns 14 olika program som ger gymnasieexamen

  • 12 av dem ger yrkesexamen
  • 2 ger högskoleförberedande examen.

Ändrade villkor för högskoleförberedande examen inom komvux from 1 juli 2021

Regeringen har fattat beslut om ändrade villkor för högskoleförberedande examen inom komvux som börjar gälla från den 1 juli 2021.

En högskoleförberedande examen ska från den 1 juli 2021 vara inriktad mot ett av två studieområden, samhällsvetenskap och humaniora samt naturvetenskap och teknik, i stället för mot något av de sex gymnasieprogram som examen ska vara inriktad mot i dag. Det ska också i en gymnasieexamen från komvux bli möjligt att ersätta ämnet naturkunskap med två av ämnena biologi, fysik och kemi. Dessutom ersätts gymnasiearbete av komvuxarbete.

Villkoren för yrkesexamen berörs inte.

Examensplaneringar som planeras att utfärdas efter den 1 juli 2021 kan därför behöva ses över. Observera att planeringar mot studieområdet samhällsvetenskap och humaniora kan innebära lägre krav på betyg på kurser i matematik (100 poäng) samt högre krav på kurser i historia (100 poäng) och samhällskunskap (100 poäng)

För studieområdet naturvetenskap och teknik är kravet på historia (50 poäng). Utöver det kommer elever i förekommande fall kunna tillgodoräkna fler avklarade kurser som programspecifika inom ett studieområde än, som nu gällande villkor, mot ett visst högskoleförberedande gymnasieprogram.

Komvuxarbete ingår i examen

I en examen från komvux ingår ett komvuxarbete. Det är en uppgift på 100 gymnasiepoäng. Komvuxarbetet ska vara inriktat mot det program som din examen ska motsvara.

Om du har ett godkänt gymnasiearbete från gymnasiet kan detta ersätta komvuxarbetet i en examen från komvux.

Kontakta en studievägledare för mer information om gymnasieexamen, och komvuxarbeten.

Kurser bytte namn 2012

Kurserna på gymnasienivå fick nya namn 2012. Vissa kurser fick också nya poäng, och några kurser byttes ut helt. 

På Skolverkets webbplats finns Motsvarandelistan med information om vilka gamla kurser som motsvarar nya kurser.

Uppdaterad