Naturvetenskap och teknik

En examen från komvux ska innehålla 2 400 gymnasiepoäng varav 2 250 poäng ska vara godkända betyg.

En högskoleförberedande examen i Naturvetenskap och teknik har följande poängfördelning:

 1. Obligatoriska kurser, minst 1 200 poäng
 2. Programinriktade kurser, minst 650 poäng
 3. Valbara kurser, högst 550 poäng

Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.

Obligatoriska kurser

Följande kurser är obligatoriska för högskoleförberedande examen.

Kurser med poäng
Ämne Poäng
Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p
Engelska 5 och 6 200 p
Matematik 1b/1c*, 2b/2c och 3b/3c 300 p
Komvuxarbete 100 p
Historia 1a1** 50 p
Samhällskunskap 1b** 100 p
Naturkunskap 1b** 100 p
Religionskunskap 1** 50 p

* Rektor kan besluta att Ma 1a kan ersättas med Ma 1b eller Ma 1c.

** Följande obligatoriska kurser är en mall. Andra kurser kan vara giltiga i ämnena historia, naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap. Två av ämnena biologi, fysik och kemi kan ersätta naturkunskap. Tänk då på att poängfördelningen ändras, prata med en studie- och yrkesvägledare för mer information.

Programinriktade kurser

Följande är programinriktade kurser för Naturvetenskap och teknik, i bokstavsordning.

Kurser med poäng
Ämne Poäng Ämne Poäng
Aerodynamik 100 p Kultur och idéhistoria 100 p
Animation 100 p Laboratorieteknik 200 p
Arkitektur – hus 100 p Lasthantering och passagerarsäkerhet 100 p
Arkitektur – rum 100 p Ledarskap och organisation 100 p
Bild 100 p Litteratur 100 p
Bild och form 1a1 50 p Ljud och ljus 100 p
Bild och form 1a2 50 p Ljudproduktion 1 100 p
Bild och form 1b 100 p Ljudproduktion 2 100 p
Biologi 1 100 p Ljudproduktionsteknik 100 p
Biologi 2 100 p Ljus- och bildproduktionsteknik 100 p
Bioteknik 100 p Matematik 4 100 p
Byggnadsverk 100 p Matematik 5 100 p
Cad 1 50 p Matematik – specialisering 100 p
Cad 2 50 p Medieproduktion 1 100 p
Cad 3 50 p Medieproduktion 2 100 p
Cad/cam 100 p Mikrodatortillämpningar 100 p
Dator- och nätverksteknik 100 p Miljö- och energikunskap 100 p
Datoriserad mönsterhantering 1 100 p Moderna språk 1 100 p
Datoriserad mönsterhantering 2 100 p Moderna språk 2 100 p
Datorstyrd produktion 1 100 p Moderna språk 3 100 p
Datorstyrd produktion 2 100 p Moderna språk 4 100 p
Datorteknik 1a 100 p Moderna språk 5 100 p
Design 1 100 p Moderna språk 6 100 p
Design 2 100 p Moderna språk 7 100 p
Designmodeller 100 p Musikproduktion 1 100 p
Digitalt skapande 1 100 p Musikproduktion 2 100 p
Digitalt skapande 2 100 p Människan i industrin 1 100 p
Elektromedicinsk teknik 100 p Människan i industrin 2 100 p
Elektronik och mikrodatorteknik 100 p Mät- och reglerteknik 100 p
Ellära 1 100 p Mät- och styrteknik 100 p
Ellära 2 100 p Naturvetenskaplig specialisering 100 p
Energiteknik 1 100 p Nätverksadministration 100 p
Engelska 7 100 p Nätverksteknik 100 p
Entreprenörskap 100 p Nätverksteknologier 100 p
Entreprenörskap och företagande 100 p Pedagogiskt ledarskap 100 p
Eventteknik 100 p Politik och hållbar utveckling 100 p
Film- och tv-produktion 1 100 p Processmätteknik 1 100 p
Filosofi 1 50 p Processreglering 100 p
Filosofi 2 50 p Produktionskunskap 1 100 p
Form 100 p Produktionskunskap 2 100 p
Fotografisk bild 1 100 p Produktionsutrustning 1 100 p
Fysik 1a 150 p Produktionsutrustning 2 100 p
Fysik 2 100 p Produktutveckling 1 100 p
Fysik 3 100 p Produktutveckling 2 100 p
Gas- och vätsketeknik 100 p Programmerbara styrsystem 100 p
Geografi 1 100 p Programmering 1 100 p
Geografi 2 100 p Programmering 2 100 p
Geografiska informationssystem 100 p Psykologi 1 50 p
Grafisk kommunikation 1 100 p Psykologi 2a 50 p
Gränssnitt 3D 100 p Psykologi 2b 100 p
Gränssnittsdesign 100 p Radiologiska utrustningar 100 p
Historia 1a2 50 p Religionskunskap 2 50 p
Historia 2a 100 p Religionskunskap – specialisering 100 p
Historia 3 100 p Retorik 100 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 p Robotteknik 100 p
Hållbart samhällsbyggande 100 p Samhällskunskap 2 100 p
Industritekniska processer 1 100 p Samhällskunskap 3 100 p
Industritekniska processer 2 100 p Skrivande 100 p
Internationell ekonomi 100 p Svets grund 100 p
Internationella relationer 100 p Systembyggnad 100 p
Kemi 1 100 p Teknik 1 150 p
Kemi 2 100 p Teknik 2 100 p
Kinesiska 1 100 p Teknik – specialisering 100 p
Kinesiska 2 100 p Tillämpad programmering 100 p
Kinesiska 3 100 p Träningslära 1 100 p
Kinesiska 4 100 p Träningslära 2 100 p
Kinesiska 5 100 p Underhåll – driftsäkerhet 100 p
Kinesiska 6 100 p Visuell kommunikation 100 p
Kinesiska 7 100 p Webbserverprogrammering 1 100 p
Kommunikation 100 p Webbserverprogrammering 2 100 p
Konstruktion 1 100 p Webbutveckling 1 100 p
Konstruktion 2 100 p Webbutveckling 2 100 p

Vuxenutbildningscentrum i Stockholms stad kan inte garantera att alla kurser erbjuds. Se aktuellt kursutbud i vår e-tjänst:

Valbara kurser

Valbara kurser fungerar precis som på gymnasiet, nämligen att du kan läsa kurser som är intressanta för dig och som skolan erbjuder.

Gör en studieplan

Gör din egen individuella studieplan, fyll i det du kan och finslipa den tillsammans med studie- och yrkesvägledarna.

Studieplan för examen i naturvetenskap och teknik (pdf, 84 kB, nytt fönster)

Bra att veta om gymnasieexamen

Det finns begränsningar kring vilka kurser du kan kombinera för en gymnasieexamen. Nedan hittar du information som är bra att känna till när du planerar studier mot en examen.

Du äger det yttersta ansvaret för att din planering överensstämmer med dina studiemål.

Av studie- och yrkesvägledare kan du få hjälp att säkerställa att planeringen omfattar de kurser som krävs utifrån lag och förordning (SFS 2011:1108) samt de kurser som krävs för att just du ska kunna nå dina mål.

När du läst färdigt måste du själv begära att din examen ska utfärdas.

Följande kurser kan inte ingå i din examen:

 • Lokala kurser
 • Delkurser
 • Kurser med 3-siffriga koder
 • Äldre kurser
 • Idrott och hälsa 1

I en examen från komvux ingår ett komvuxarbete. Det är en uppgift på 100 gymnasiepoäng. Komvuxarbetet ska vara inriktat mot det program som din examen ska motsvara.

Om du har ett godkänt gymnasiearbete från gymnasiet kan detta ersätta komvuxarbetet i en examen från komvux. Gymnasiearbetet behöver inte vara inriktat mot det program som din examen ska motsvara.

Kontakta en studievägledare för mer information om gymnasieexamen, och komvuxarbeten.

Det finns tre olika spår inom ämnet matematik: A, B och C. 

 • A-spåret (1a och 2a) är inriktat mot yrkesutbildning på gymnasial nivå och vissa eftergymnasiala utbildningar.
 • B-spåret (1b, 2b och 3b) är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.
 • C-spåret (1c, 2c, 3c, 4 och 5) är inriktat mot naturvetenskap och teknik.

Stäm av med studie- och yrkesvägledare om du är osäker på vilket spår du ska välja.

150 poäng F kan ingå i din examen men i vissa obligatoriska kurser krävs godkänt betyg. För högskoleförberedande program är dessa kurser:

 • Svenska 1, 2 och 3,
 • Engelska 5 och 6,
 • Matematik 1b/c och
 • Komvuxarbete.

Kurspoäng utöver 2400 poäng utmärks med beteckningen ”U” i examensbeviset. Utökade kurser räknas bara med i meritvärderingen om de ger särskild behörighet eller meritpoäng.

Du kan uppfylla grundläggande behörighet till högre studier genom att också läsa:

 • Sve/Sva 2,
 • Sve/Sva 3 samt
 • Eng 6.

Om du saknar betyg eller vill höja betyg i en viss kurs kan du göra en prövning hos någon av våra Komvuxskolor. En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen. Du läser in hela kursen på egen hand enligt kursplan och blir bedömd och får betyg på hela kursen på en gång.

Anmälan till en prövning gör du via skolan du vill göra prövningen på.

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

Kurserna på gymnasienivå fick nya namn 2012. Vissa kurser fick också nya poäng, och några kurser byttes ut helt. 

På Skolverkets webbplats finns Motsvarandelistan med information om vilka gamla kurser som motsvarar nya kurser.

En högskoleförberedande examen är från den 1 juli 2021 inriktad mot ett av två studieområden, samhällsvetenskap och humaniora samt naturvetenskap och teknik, i stället för mot något av de sex gymnasieprogram som examen tidigare var inriktad mot. Det är i en gymnasieexamen från komvux möjligt att ersätta ämnet naturkunskap med två av ämnena biologi, fysik och kemi. Gymnasiearbete ersätts av komvuxarbete.

Uppdaterad