El- och energiprogrammet

En examen från komvux ska innehålla 2 400 gymnasiepoäng varav 2 250 poäng ska vara godkända betyg.

En yrkesexamen har följande poängfördelning:

 1. Obligatoriska kurser, 600 p
 2. Programinriktade kurser, 950 p
 3. Valbara kurser, 850 p.

Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.

Obligatoriska kurser

Följande kurser är obligatoriska i samtliga yrkesexamen.
 
Kurser med poäng
Ämne Poäng
Svenska/svenska som andraspråk 1 100 p
Engelska 5 100 p
Matematik 1a* 100 p
Komvuxarbete 100 p
Historia 1a1** 50 p
Samhällskunskap 1a1** 50 p
Naturkunskap 1a1** 50 p
Religionskunskap 1** 50 p
* Rektor kan besluta att Ma 1a kan ersättas med Ma 1b eller Ma 1c.
** Ovanstående kurser är en mall. Andra kurser kan vara giltiga i ämnena
historia, naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap.

Programinriktade kurser

Följande är programinriktade kurser i El- och energiprogrammet, i bokstavsordning.

Kurser med poäng
Ämne Poäng Ämne Poäng
Administration av nätverks- och serverutrustning 100 p Lågspänningsnät 100 p
Allmän automationsteknik 100 p Marina elektroniksystem 100 p
Antenn- och kabel-TV-teknik 100 p Matematik 2a 100 p
Avhjälpande och förebyggande underhåll 100 p Matematik 3b 100 p
Avhjälpande underhåll 1 100 p Matematik 3c 200 p
Avhjälpande underhåll 2 100 p Mekatronik 1 100 p
Belysningsnät 100 p Mekatronik 2 100 p
Belysningsteknik 100 p Mikrodatortillämpningar 100 p
Bild- och ljudanläggningar 100 p Miljö- och energikunskap 100 p
Brandlarmsystem 100 p Multimediasystem 100 p
Cad 1 50 p Mät- och reglerteknik 100 p
Cad 2 50 p Mät- och styrteknik 100 p
CCTV-system 100 p Naturkunskap 1a2 50 p
Data- och medianät 100 p Teknik 1 150 p
Dator- och nätverksteknik 100 p Nät- och transformatorstationer 100 p
Datorsamordning och support 100 p Nätunderhållsarbete i stadsnät 100 p
Datorteknik 1a 100 p Nätunderhållsarbete i vindkraftnät 100 p
Digital kommunikationsteknik 100 p Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4-24kV 100 p
Distribuerade styrsystem 100 p Nätverksadministration 100 p
Dricksvatten 100 p Nätverkssäkerhet 100 p
Drift, underhåll, säkerhet och miljö 200 p Nätverksteknik 100 p
Elektromedicinsk teknik 100 p Nätverksteknologier 100 p
Elektromekanik 100 p Passersystem 200 p
Elektronik och mikrodatorteknik 100 p Personlig försäljning 1 100 p
Elektronikproduktionsteknik 100 p Politik och hållbar utveckling 100 p
Elinstallationer 200 p Praktisk ellära 100 p
Elkraftteknik 100 p Processdatorsystem 100 p
Ellära 1 100 p Processmätteknik 1 100 p
Ellära 2 100 p Processmätteknik 2 100 p
Elmotordrivsystem 100 p Processreglering 100 p
Elmotorstyrning 100 p Programmerbara styrsystem 100 p
Byggnadsplåtslageri 4 200 p Programmering 1 100 p
Elmätteknik 1 100 p Programmering 2 100 p
Elmätteknik 2 100 p Provning och kontrollarbete 100 p
Elteknik 300 p Radiologiska utrustningar 100 p
Energiteknik 1 100 p Rening av förorenat vatten 100 p
Energiteknik 2 100 p Reservkraft 100 p
Engelska 6 100 p Robotteknik 100 p
Entreprenörskap 100 p Service och reparationsarbete 100 p
Entreprenörskap och företagande 100 p Servicekunskap 100 p
Eventteknik 100 p Signalteknik 300 p
Fastighetsautomation 1 100 p Support och hemservice 100 p
Fastighetsautomation 2 100 p Svets grund 100 p
Förnybar energi 100 p Teknik 1 150 p
Gas- och vätsketeknik 100 p Telefon- och internetservice 100 p
Generatorer och transformatorer 100 p Tillämpad programmering 100 p
Gränssnittsdesign 100 p Trådlösa radiosystem 100 p
Hydraulik, kraftstationshydraulik och turbiner 100 p Underhåll – driftsäkerhet 100 p
Hållbart samhällsbyggande 100 p Underhåll – elteknik 100 p
Högspänningsnät 100 p Underhåll – hydraulik 100 p
Inbrottslarmssystem 100 p Underhåll – hydraulik och pneumatik 100 p
Industriautomation 100 p Underhåll – lager och smörjteknik 100 p
Industriell informationsteknik 100 p Underhåll – mekatronik 100 p
Kemi 1 100 p Underhåll – pneumatik 100 p
Kommunikationsnät 1 100 p Underhåll – produktionsmekanik 100 p
Kommunikationsnät 2 100 p Underhåll – pumpteknik 100 p
Kommunikationsnät 3 100 p Underhåll – transmissioner och uppriktning 100 p
Konstruktion 1 100 p Underhåll – vibrationsteknik 100 p
Kontorstekniksystem 100 p Vatten- och miljöteknik 200 p
Kontrollanläggningar 200 p Vatten- och processkemi 100 p
Kraft-och värmeteknik 1 100 p Vattenkraftstationer 100 p
Kraft-och värmeteknik 2 200 p Vattenreningens mikrobiologi 100 p
Kundmottagning och reservdelshantering 100 p Webbserverprogrammering 1 100 p
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100 p Webbserverprogrammering 2 100 p
Ljudproduktionsteknik 100 p Webbutveckling 1 100 p
Ljus- och bildproduktionsteknik 100 p Webbutveckling 2 100 p
Låg- och högfrekvenskretsar 100 p Verktygs- och materialhantering 100 p

Vuxenutbildningscentrum i Stockholms stad kan inte garantera att alla kurser erbjuds. Se aktuellt kursutbud i vår e-tjänst:

Valbara kurser

Valbara kurser fungerar precis som på gymnasiet, nämligen att du kan läsa kurser som är intressanta för dig och som skolan erbjuder.

Gör en studieplan

Gör din egen individuella studieplan, fyll i det du kan och finslipa den tillsammans med studie- och yrkesvägledarna.

Studieplan för yrkesexamen (pdf, 84 kB, nytt fönster)

Bra att veta om gymnasieexamen

Det finns begränsningar kring vilka kurser du kan kombinera för en gymnasieexamen. Nedan hittar du information som är bra att känna till när du planerar studier mot en examen.

Du kan uppfylla grundläggande behörighet till högre studier genom att också läsa:

 • Sve/Sva 2,
 • Sve/Sva 3 samt
 • Eng 6.

I en examen från komvux ingår ett komvuxarbete. Det är en uppgift på 100 gymnasiepoäng. Komvuxarbetet ska vara inriktat mot det program som din examen ska motsvara.

Om du har ett godkänt gymnasiearbete från gymnasiet kan detta ersätta komvuxarbetet i en examen från komvux. Gymnasiearbetet behöver inte vara inriktat mot det program som din examen ska motsvara.

Kontakta en studievägledare för mer information om gymnasieexamen, och komvuxarbeten.

Kurserna på gymnasienivå fick nya namn 2012. Vissa kurser fick också nya poäng, och några kurser byttes ut helt. 

På Skolverkets webbplats finns Motsvarandelistan med information om vilka gamla kurser som motsvarar nya kurser.

Det finns tre olika spår inom ämnet matematik: A, B och C. 

 • A-spåret (1a och 2a) är inriktat mot yrkesutbildning på gymnasial nivå och vissa eftergymnasiala utbildningar.
 • B-spåret (1b, 2b och 3b) är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.
 • C-spåret (1c, 2c, 3c, 4 och 5) är inriktat mot naturvetenskap och teknik.

Stäm av med studie- och yrkesvägledare om du är osäker på vilket spår du ska välja.

150 poäng F kan ingå i din examen men i vissa obligatoriska kurser krävs godkänt betyg. För yrkesprogram är dessa kurser:

 • Svenska 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a
 • Komvuxarbete.

Följande kurser kan inte ingå i din examen:

 • Lokala kurser
 • Delkurser
 • Kurser med 3-siffriga koder
 • Äldre kurser
 • Idrott och hälsa 1

Om du saknar betyg eller vill höja betyg i en viss kurs kan du göra en prövning hos någon av våra Komvuxskolor. En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen. Du läser in hela kursen på egen hand enligt kursplan och blir bedömd och får betyg på hela kursen på en gång.

Anmälan till en prövning gör du via skolan du vill göra prövningen på.

Du äger det yttersta ansvaret för att din planering överensstämmer med dina studiemål.

Av studie- och yrkesvägledare kan du få hjälp att säkerställa att planeringen omfattar de kurser som krävs utifrån lag och förordning (SFS 2011:1108) samt de kurser som krävs för att just du ska kunna nå dina mål.

När du läst färdigt måste du själv begära att din examen ska utfärdas.

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

Kurspoäng utöver 2400 poäng utmärks med beteckningen ”U” i examensbeviset. Utökade kurser räknas bara med i meritvärderingen om de ger särskild behörighet eller meritpoäng.

Uppdaterad