Beställ betygsutskrift

Om du läst en kurs och tagit betyg efter 2016-07-01 ska du kontakta skolan du läst på.

Här beställer du betyg om du studerat och fått betyg på komvux i Stockholms stad innan 2016-07-01.

Fyll i formuläret

* Obligatorisk uppgift

Ange om kurser med betyg IG/F ska finnas på det beställda betygsutdraget*

Uppdaterad