Paketbilsförare

Transportera paket och varor från en terminal till olika mottagare, butiker, kontor, småföretag och privatpersoner. Endast sfi-kombo.

Paketbilsförare kör ut paket och varor från en central till enskilda mottagare, butiker, kontor, småföretag, privatpersoner med mera.

Utifrån fraktsedlar och datalistor planerar föraren sin arbetsdag i ett visst område. Beroende på körorder hämtas också gods hos olika användare.

Paketbilskörning innebär många stopp (80–150 stopp/dag) med ständiga i- och urstigningar samt godshantering.

Paketbilsförare behöver kunna hantera en truck vid lastning och lossning av gods. Även farligt gods-, livsmedels- och medicintransporter kan förekomma. Mycket tid ägnas åt kundkontakter och man bör trivas med att dagligen möta nya människor. Föraren är ett ansikte utåt för avsändaren av godset och för åkeriet, och servicevana är en klar fördel. Att köra lättare transporter är ofta ett första steg till att köra tyngre fordon.

Framtid och lön

Läs mer om jobbet och framtiden som budbilsförare på Arbetsförmedlingens webbplats.

Budbilsförare

Komvuxutbildning Sfi-kombo paketbilsförare

Förkunskaper och upplägg

  • Du skall ha fått betyg i sfi 2B eller motsvarande, och befinner dig på sfi 2C eller 2D-nivå.
  • Du har B-körkort.
  • Utbildningen ges i klassrum och är på heltid.
  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
  • Utbildningen tar 16 veckor.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Innehåll

Du lär dig om trafikregler och faktorer som påverkar människans beteende i trafiken och hur olika beteenden påverkar trafiksäkerheten, inklusive riskfaktorer i trafiken. Mer information om utbildningen:

Kommande utbildningsstarter

Information om kommande utbildningsstarter och vilka kurser som ingår hittar du på ansökningssidan. Skriv utbildningens namn i rutan Sök i utbudet.

Om du inte hittar någon kommande utbildningsstart, skicka en e-post till support.vux.amf@edu.stockholm.se för information om när utbildningen närmast är planerad.

Hitta fler utbildningar

Uppdaterad