VVS-isolerare/Isoleringsmontör

Arbeta med att isolera värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar.

Som isoleringsmontör arbetar du med att isolera värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar vid nybyggnation och ombyggnation av hus. Isolering behövs bland annat för att spara energi, minska bullernivåer och skydda mot brand och olyckor.

Arbetet utförs i alla typer av fastigheter där människor vistas, exempelvis bostäder och arbetsplatser. Du  jobbar ofta på en byggarbetsplats tillsammans med andra yrkesgrupper, bland annat VVS-montörer. Arbetet sker med sten- eller glasullsisolering, cellgummi och med skyddshöljen av plast. Yrket kräver hantverk, kreativitet och förmåga att planera sina arbeten. Isoleringsmontören måste oftast hitta nya lösningar för varje isolering och ytbeklädnad.

Framtid och lön

Läs mer om jobbet och framtiden som isoleringsmontör på Arbetsförmedlingens webbplats.

Isoleringsmontör

Komvuxutbildning till VVS-isolerare

VVS-isolerare bas

Denna utbildning är uppdelad i två kurser. För att gå VVS-isolerare bas behöver du ha grundskolekompetens, svenska/svenska som andraspråk. Utbildningen är 20 veckor.

Förkunskaper och upplägg

VVS-isolerare fortsättning

  • Godkända betyg från VVS-isolerare bas.
  • Utbildningen ges i klassrum heltid.
  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
  • Utbildningen tar 20 veckor där teori varvas med praktiska moment.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Innehåll

Isolerare arbetar inom VVS (värme, ventilation och sanitet) med att isolera och bekläda till exempel rör, ventilationskanaler, värmepannor och cisterner för att höja säkerheten och minska energiförluster och buller.

Det är viktigt att ha intresse för yrket, vara noggrann och praktisk samt ha en allmänt god fysik då det ingår en del fysiskt krävande moment.

Kommande utbildningsstarter

Information om kommande utbildningsstarter och vilka kurser som ingår hittar du på ansökningssidan. Skriv utbildningens namn i rutan Sök i utbudet.

Om du inte hittar någon kommande utbildningsstart, skicka en e-post till komvux@edu.stockholm.se för information om när utbildningen närmast är planerad.

Hitta fler utbildningar

Uppdaterad