Sprinklermontör

Sprinklers kan vara avgörande om olyckan är framme och det börjar brinna.

Bristen på specialiserade sprinklermontörer är akut. Tillexempel i bygget av Förbifart Stockholm då 70 kilometer sprinklerrör ska installeras.

En sprinklermontör arbetar med montering av sprinklerrör och system i olika typer av verksamheter som industrier, affärslokaler, sjukhus och bostadshus. Sprinklers behövs både i befintliga och nybyggda hus.

Som sprinklermontör utför du också service och underhållsarbeten på befintliga sprinkleranläggningar. En sprinklermontör skall vara beredd att resa i tjänst, för att arbetsplatserna finns runt om i hela Sverige och många gånger långt från sprinklerföretagets kontor.

Framtid och lön

Läs mer och se en film om jobbet som sprinkler/VS-montör och industrirörmontör på Arbetsförmedlingens webbplats.

VS-montör och industrirörmontör

Komvuxutbildning till sprinklermontör

Förkunskaper och upplägg

  • Grundskolekompetens, svenska/svenska som andraspråk.
  • Du gör din utbildning i klassrum på heltid.
  • Utbildningen tar 20 veckor där teori, projektarbete, grupparbete och självstudier varvas med praktiska moment.
  • Under utbildningen kommer du att vara ute på praktik (APL) i minst åtta veckor.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Innehåll

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter om hur en sprinkleranläggning byggs upp och fungerar. Du får lära dig felsökning, reparation, drift och underhåll av sprinkleranläggningar. Du får även kunskaper om olika material och metoder samt färdigheter i att utföra rörinstallationer och montering av olika typer av delar som hör till en sprinkleranläggning.

Kommande utbildningsstarter

Information om kommande utbildningsstarter och vilka kurser som ingår hittar du på ansökningssidan. Skriv utbildningens namn i rutan Sök i utbudet.

Om du inte hittar någon kommande utbildningsstart, skicka en e-post till komvux@edu.stockholm.se för information om när utbildningen närmast är planerad.

Hitta fler utbildningar

Uppdaterad