Larm- och säkerhetstekniker

Montera brandlarm, inbrottslarm, kamerabevaknings- och passersystem eller annan säkerhetsutrustning.

I arbetet ingår att installera, driftsätta, programmera och utföra servicearbeten i brandlarm, inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem och annan säkerhetsutrustning. Larm- och säkerhetsteknikern utbildar också de som ska använda systemen. Pedagogisk förmåga och servicekänsla är därmed viktigt i arbetet.

Du jobbar både med trådbunden och med trådlös kommunikation. I arbetet ingår det mesta från planering till montering, programmering och driftsättning samt att göra en teknisk beskrivning av installationer.

En stor del av arbetet handlar om att integrera olika säkerhetssystem. På så sätt skapas en gemensam central för styrning och övervakning av säkerheten. Larm- och säkerhetstekniker jobbar även med att nätverksansluta larm, vilket innebär att du ansluter larmet till kundens nätverk och IT-system.

Framtid och lön

Läs mer och se en film om jobbet som larm- och säkerhetstekniker på Arbetsförmedlingens webbplats.

Larm- och säkerhetstekniker

Komvuxutbildningen Elektriker, kommunikation och säkerhet

Förkunskaper och upplägg

  • Grundskola, svenska eller Svenska som andraspråk eller motsvarande.
  • Utbildningen ges i klassrum på heltid.
  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
  • Utbildningen tar 66 veckor där teori varvas med praktiska moment.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis

Innehåll

Utbildningen är framtagen för att möta branschens behov av larm- och säkerhetstekniker. Du får grundläggande kunskaper inom elinstallationsarbete och elsäkerhet som leder till ECY-certifikat efter avslutad utbildning.

Förutom grundläggande kunskaper om inbrottslarm­system, brandlarm­system, passer­system och kamera­övervakning har branschen behov av kompetens inom datanätverk för att kunna driftsätta, övervaka och integrera de olika systemen. Du får först grundläggande kunskap i datorteknik, nätverksteknik, elteknik, elektromekanik och CAD för att sedan fördjupa dig inom säkerhetssystem i olika miljöer.

Du får lära dig att installera, programmera, underhålla, reparera, dokumentera och driftsätta olika säkerhetssystem. Till exempel passersystem, CCTV-system, inbrottslarm och brandlarm.

Kommande utbildningsstarter

Information om kommande utbildningsstarter och vilka kurser som ingår hittar du på ansökningssidan. Skriv utbildningens namn i rutan Sök i utbudet.

Om du inte hittar någon kommande utbildningsstart, skicka en e-post till komvux@edu.stockholm.se för information om när utbildningen närmast är planerad.

Hitta fler utbildningar

Uppdaterad