Fastighetsskötare

Skapa en fungerande vardag för de som bor eller arbetar i dina ansvarsfastigheter.

Som fastighetsskötare ansvarar du för den inre och yttre skötseln av fastigheten. Arbetsuppgifterna varierar mellan olika företag, men trappstädning, skötsel av grönytor, rabatter, häckar och träd förekommer ofta. Snöröjning, grusning och sandning på vintern, samt upptagning av grus på våren ingår också i fastighetsskötarens arbetsuppgifter. Även miljöstationerna faller ofta under fastighetsskötarens ansvar.

Som fastighetsskötare arbetar du med miljön inne i och utanför de fastigheter du ansvarar för. Du ser till att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö, samt att utemiljön är väl omhändertagen. Felsökningar av problem och enklare reparationer ingår i tjänsten.

Framtid och lön

Läs mer om jobbet och framtiden som fastighetsskötare på Arbetsförmedlingens webbplats.

Fastighetsskötare

Komvuxutbildning till fastighetsskötare

Bas fastighet

Fastighetsskötare är en påbyggnadsutbildning från Bas fastighet. Basutbildningen är 36 veckor och finns i vårt kursutbud. För att gå Bas fastighet krävs att du har Svenska/svenska som andraspråk grundläggande och matematik på grundläggande nivå, eller motsvarande kunskaper.

Förkunskaper och upplägg

Påbyggnad fastighetsskötare

  • Godkända betyg från Fastighet bas.
  • Utbildningen ges i klassrum på heltid.
  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
  • Utbildningen tar 25 veckor där teori varvas med praktiska moment.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Innehåll

Utbildningen inriktas på specifika kunskaper för fastighetsskötaryrket, som exempelvis yttre underhåll. Fastighetsskötarrollen omfattar idag ofta främst yttre underhåll, men beroende på var du arbetar behöver det inte vara så.

Dagens fastighetsskötare kan fortfarande få göra lite av varje, och du behöver grundläggande kunskaper inom en rad områden såsom VVS, styr- och regler, ritningsläsning mm. Fastighetsskötaren ska kunna ”lite om mycket” i och kring de byggnader och den mark som ska skötas. Mycket av arbetet består av löpande underhåll, mindre reparationer och tillsyn.

Kommande utbildningsstarter

Information om kommande utbildningsstarter och vilka kurser som ingår hittar du på ansökningssidan. Skriv utbildningens namn i rutan Sök i utbudet.

Om du inte hittar någon kommande utbildningsstart, skicka en e-post till komvux@edu.stockholm.se för information om när utbildningen närmast är planerad.

Hitta fler utbildningar

Uppdaterad