Projekt SYVen

Projekt SYVens uppdrag var att ge studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildning Stockholm ökade kunskaper och verktyg för att anpassa vägledningsmetoder efter den sökandes behov.

SYVen, som startade under hösten 2018 och pågick till och med december 2021, erbjöd kompetenshöjning för studie- och yrkesvägledare från arbetsmarknadsförvaltningen, KCNO (Kunskapscenter Nordost) och Arbetsförmedlingen, totalt cirka 90 medarbetare.

Uppdaterad