Nya möjligheter inom sfi

Publicerad:

Uppdaterad:

2021 kommer du kunna ta del av ett delvis nytt utbud hos Vuxenutbildning Stockholm. Framför allt gäller det dig som studerar på sfi.

Vi satsar på ökad flexibilitet och stora möjligheter att kombinera sfi med komvuxkurser eller yrkesutbildningar. Vi erbjuder sfi på skolor som finns utspridda i hela Stockholm.

Nyheter:

  • Alla elever ska kunna få hela sin utbildning på en och samma skola, även om du gör kombinationer.
  • Du studerar i en sammanhållen grupp där ni förhoppningsvis får studiegemenskap och kan stötta varandra i era studier.
  • Du kan bara byta skola mellan kurserna (inte mitt i en kurs) för att skapa en bra grupp och ge läraren bästa möjlighet att undervisa.
  • Du kan läsa olika utbildningspaket som till exempel sfi med förberedande grundskolekurser, sfi mot jobb eller intensiva svenskstudier. 
  • Du kan studera med ett flexibelt schema om du inte kan delta på vanlig undervisningstid.

Lättare att planera

Redan när du ansöker ska du kunna läsa var kursen finns och vilka dagar och tider som det är undervisning. Om du studerar på komvux eller läser intensiva studier i svenska kan du välja mellan att läsa i klassrum eller på distans. Distansundervisning innebär ändå att minst 10 % av undervisningen sker i digitala möten eller i klassrum. För yrkesutbildningar och för sfi är undervisningen oftast i klassrum.

Du får en individuell tid på dig för varje kurs

Innan du börjar studera planerar du tillsammans med en vägledare hur lång tid du ska ha på dig att klara dina kurser. Det finns alltid möjlighet att förlänga kurstiden men målet är att du ska bli klar på den tid som bestämdes från början. 

Kurser och utbildningar inom sfi

All undervisning på sfi är gratis. Kurserna startar under hela året och du anmäler dig genom att kontakta Vuxenutbildningscentrum.

Du kan börja studera på sfi

  • om du aldrig har gått i skolan tidigare.
  • om du är klar med din grundskole- eller gymnasieutbildning.
  • om du är högskoleutbildad eller yrkesutbildad.

Vi har kurser som är anpassade för olika nivåer och behov.

Kurser och utbildningar inom sfi